jueves, 10 de mayo de 2007

Entrevista a l'Encarna Garcia, (cuinera de l'institut)


* *Resum de l’entrevista


A l’hora de dinar a l’institut es consumeix:

Dilluns: més o menys 8 o 9 L d’aigua (45 o 50 alumnes)
Dimarts i dimecres: més o menys 21 L (75 alumnes)
Durant la setmana els alumnes també compren ampolles d’aigua de 0.5L i es gasten 4 o 5 caixes setmanals.

A mes d’aigua, també es beuen altres líquids:
- llaunes que els compren de la màquina. A la maquina es recauden 50€ setmanals a 0.80€ cada llauna, son 63 llaunes.

- La Encarna va proposar que controlaria les ventes de llaunes que ven a la seva nevera que té dins el bar.

Algunes vegades la gent demana al bar un got d’aigua de l’aixeta. També va proposar que en les ampolles de 8L ficaria aigua de l’aixeta i cada cop que li demanesin un got d’agua la ficaria d’allà, així sabrem quants litres d’aigua de l’aixeta demanen.

Hi ha un altre tema que per ella és important: Es llença molt d’aigua encara que les dades no son molt exactes.
- Va proposar que els dilluns dimarts i dimecres algun alumne del CV s’encarregui de controlar que tothom fiqui l’aigua que no acaba de beure a una galleda, per controlar l’aigua que malgastem.
- Comprarà una planta per regar-la amb l’aigua que recolliriem.

ACEPTEM LA PROPOSTA

INFORMAREM DEL RESULTAT
*Registre de la proposta de mirar l'aigua que es desperdicia a l'hora de dinar.
Dilluns 14.5.07:
Es van possar 8 ampolles de 1'5L (12'5L) i no va sobrar res, i van haver 55 alumnes
Dilluns 21.5.07:
Es van possar 9 ampolles de 1'5L (13'5L) i va sobrar 1'5L, es van desperdiciar 2L (20%) i es van consumir 10L i van haver 55 alumnes
Conclusions:
Depen de la calor es beu més aigua. Suposem que el dia 14 feia més calor que el dia 21.
*Registre de la proposta de la venta d'ampolles petites.
Dilluns 21:
Es van vendre 21 ampolles de 500cl (1'05L) i 8 ampolles de 33cl

No hay comentarios: